Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

Скрап

Скрап е термин за описание на процеса рециклиране на метали и именно скрапта е метала за рециклиране. Най-често за скрап са стари автомобили или такива, които не са годни за употреба, строителни материали или остатъци при производство. За разлика от отпадъците, скрапта има значителна парична стойност. Скрап индустрията обработва повече от 145 000 000 тона скрап всяка година в суровина за повторно използване.

Обикновенно скрапта произхожда от бизнеса и частните домове. Правилното рециклиране на скрапта се прави от фирма или компания извършваща този тип услуги. Именно за скрапта или старата ви непотребна кола, Вие ще получите заплащане и ще се оттървете от ненужното и старото желязо.

В света биват преработвани/рециклирани много метали. Именно чрез рециклирането на старите автомобили се постига опазване на природата. Те са един от основните източници на желязо, което служи за повторно ползване. По този начин природните ресурси биват използвани многократно. Именно свойството на металите да бъде претопявани многократно и използвани многократно обуславя възможността да бъдат рециклирани автомобилите.

В света съществуват много места в които могат да бъдат събирани, пресовани и подготвяни старите автомобили за скрап. Също така има и много места, където те могат да бъдат нарязани чрез огромни шредери и подготвени за транспортиране до всяка една точка на света. По този начин се постига баланс на разпределение на материалите за рециклиране. Пренасянето на старите автомобили или такива подготвени за нарязване или направо заготовката за претопяване се извършва най-често чрез железници или морски транспорт.